Otazníky kolem léků

Otazníky kolem léků
Co myslíte – může lékař prodat pacientovi medikament přímo v ordinaci? Či snad předepsat takový lék, který v ČR není registrovaný? A co lékárník, smí nahradit jeden lék druhým?

Otázky máme jasně dané, pojďme nyní na ně hledat odpovědi společně s MUDr. Tomem Philippem, Ph.D., MBA, náměstkem pro zdravotní pojištění MZ ČR.

 

Předepsání léku, jenž není v naší zemi registrovaný: ANO, nebo NE?

Ano, může být předepsaný, ale za současného splnění podmínek, uvedených v § 8 odst. 3 zákona o léčivech:

 

Prodej léku lékařem v ordinaci: ANO, nebo NE?

Ne. Podle MUDr. Philippa nemůže lékař prodávat léčivé přípravky; nikde, natož v ordinaci. Tento zákaz vyplývá z § 82 zákona o léčivech, který jasně uvádí osoby oprávněné vydávat léčivé přípravky, respektive prodávat takzvané vyhrazené léčivé přípravky. Pokud však zdravotní stav pacienta skutečně vyžaduje bezodkladné užívání léku a jeho výdej není možný vzhledem k nedostupnosti lékárenské péče z pohledu místa či času, smí ošetřující lékař vybavit pacienta tímto léčivým přípravkem. Což prakticky znamená toto: poskytne mu léčivo v obalu, jehož celistvost nebyla narušená, nebo v tuhých či polotuhých dělených lékových formách – zde je samozřejmě nutné lék předat v uzavřeném obalu, na který uvede název léčivého přípravku včetně síly, způsobu jeho použití a podmínky jeho uchovávání.

 

Výdej jiného než předepsaného léku lékárníkem: ANO, nebo NE?

Ano, ovšem jen tehdy, když dojde ke splnění několika podmínek:

 

A co záměna za léčivý přípravek s jinou léčivou látkou s obdobnými účinky nebo v jiné lékové formě?

I to se dá, ovšem opět jen tehdy, když s tím souhlasí nejen pacient, ale záměna je také odsouhlasená předepisujícím lékařem. Tento fakt pak lékárník vyznačí na receptu, včetně dávkování.


Připravila: Marcela:
Foto: Thinkstock
14. 8. 2014