Seznamte se s WC kartami

Seznamte se s WC kartami
Vzpomeňte si, jaké to je, když vás občas přepadne průjem. A teď si představte, že byste ho měli vlastně pořád. A napořád. Pak byste určitě ocenili novinku v podobě WC karet.

Lidé, které postihlo některé z chronických střevních onemocnění (označují se jako IBD - Inflammatory Bowel Diseases a patří mezi ně například známá Crohnova choroba) můžou u nás nově používat takzvané WC karty, jež by jim měl umožnit přednostní přístup na toaletu. A to jak veřejnou, tak i soukromou.

Seznamte se s IBD

IBD se můžou objevit dokonce už u dětí, ale v průměru nejčastěji začnou postihovat mladé lidi zhruba od 15 do 30 let věku. A pak už je provázejí stále, tyto choroby se označují jako nevyléčitelné. Nikoli však neléčitelné. „Jde o onemocnění na celý život, klíčovou roli v progresi nemoci však hraje včasná diagnóza a zahájení odpovídající léčby, díky které se dá předejít nevratnému poškození střevního traktu,“ uvádí gastroenterolog MUDr. Martin Bortlík, PhD., z pražské kliniky ISCARE.

Nejde jen o průjmy

Z pohledu zvenčí jsou pro IBD nemoci nejtypičtější průjmy, avšak nemoci se hlásí i jinak. Může jít o únavu, bolesti a křeče břicha, krvácení z konečníku, zánětlivé postižení kloubů, kůže či očí… Odborné údaje uvádějí, že většina pacientů s IBD musela být v posledních pěti letech hospitalizovaná a například většinu pacientů s Crohnovou chorobou někdy v životě čeká operace.

Jak se IBD léčí

Za standardní léčbu u nás se považuje užívání takzvaných amino-salicylátů a sulfasalazinu. Nejsou-li dostatečně účinné nebo v horších fázích chorob se podávají kortikosteroidy, imunosupresiva a u nejzávažnějších stádií se nasazuje biologická léčba.

Zpátky na toaletu

Jak sami vidíte, lidé s IBD (u nás jich žije více než 40 000) mají už tak dost komplikovaný život, proto by jim ho alespoň zčásti měly ulehčit zmiňované WC karty. Podobně jako pacientlům v jiných evropských státech, například v Rakousku nebo Anglii. „Chceme, aby WC karta vrátila lidem s IBD ztracené sebevědomí a pomohla jim v každodenním pohybu po městech. Díky ní se mohou prokázat na veřejnosti a požádat o přednost ve frontě na toaletu či o zpřístupnění neveřejného WC,“ uvádí předsedkyně sdružení Pacienti IBD Martina Pfeiferová. Garantem projektu je Národní rada osob se zdravotním postižením a Evropská federace asociací pro Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu.

Nepřehlédněte

WC karty může získat každý pacient s IBD, je-li členem sdružení Pacienti IBD (více na www.crohn.cz); stačí jen přinést lékařské potvrzení. Dobrou zprávou je rovněž i to, že snad nebude dlouho trvat, a všichni, kdo to potřebují, budou mít také přístup k připravované online mapě toalet. Mezi námi, ta se jistě hodí každému.

Připravila: Marcela
Foto: archiv Pacienti IBD
3. 6. 2014